Brev kring Lovisas stugtomter väcker agg – men nu ska långköraren vara slutbehandlad

Evighetsfrågan om sommarstugetomterna i Lovisa borde nu vara avslutad i och med ett brev till arrendatorerna om fortsättningen. Innehållet har fått flera av dem på krigsstigen, även om staden ser alternativen som en smidig lösning.

TOMTFRÅGA. Långköraren med sommarstugetomter verkar ha kommit till en slutpunkt. Alla är ändå inte nöjda med var man hamnat.
Max Nyberg
17.04.2020 07:30 UPPDATERAD 17.04.2020 09:08
Stadsstyrelsen tidigare beslut har nu utmynnat i brev till de som hyr en sommarstugetomt i Lovisa. Breven ska innebära ett slut på den långa och komplicerade processen kring de omtvistade sommarstugetomterna

ANDRA LÄSER