Svenska dagen-pris till kulturredaktör Camilla Lindberg

Vi måste återerövra rätten att drömma, säger Camilla Lindberg som prisas för en mångsidig, insiktsfull och fördomsfri kulturgärning.

På svenska dagen belönar Svenska kulturfonden varje år regionala kultur- och utbildningsinsatser, och i år tillfaller det nyländska priset samt 5 000 euro kulturredaktör Camilla Lindberg från Ekenäs.

Även om kulturredaktörens arbete i regel är att bevaka andras kulturella och konstnärliga arbete, har Lindberg denna höst fått se sig själv i rampljuset. I samband med KSF Medias nedskärningar och Västra Nylands omläggning till en tvådagarstidning sades hon upp – vilket väckte upprördhet på fältet. Lindberg uttryckte sin oro för kulturbevakningens framtid i Svenska Yle, och kulturpersoner protesterade mot beslutet i en skrivelse.

– Priset visar också att det finns ett yttre öga som sett det här arbetet som viktigt, och det kommer som ett led i uppslutningen för kulturbevakningen i regionen. Så det känns bra både för mig personligen, men också ur ett övergripande perspektiv, säger Camilla Lindberg. KSF

Kulturpris

Svenska kulturfonden premierar varje år regionala kultur- och utbildningsinsatser med Svenska dagen-priser, som förutom i Nyland också delas ut i Österbotten samt i Åboland & Åland.

Det åboländska-åländska priset tillfaller i år Pub Bastu i Mariehamn, som drivs av föreningen Träffpunkt Ungdom och är ett centrum för den alternativa musiken på Åland.

Det österbottniska priset går till scenkonstnären Lina Teir från Kristinestad, som under många år verkat som konstnär och konstpedagog inom musik, teater och berättarkonst.