Omröstning om skatterna: Förslag på både höjd och sänkt skatt i Borgå - stadsstyrelsen föreslår ändå status quo 19,75 procent

Stadsstyrelsen i Borgå kunde vid sitt möte på måndagen skicka vidare sitt budgetförslag till fullmäktige, men efter flera omröstningar bland annat om skattesatserna.

Borgåborna betalar skatt 2022 enligt samma procentsatser som i år, åtminstone i stadsstyrelsens förslag.
09.11.2021 16:34
Inkomstskattesatsen för år 2022 fastställs till 19,75 procent och fastighetsskattesatserna är också de samma som i år, med en allmän fastighetsskattesats på 1,30 procent och fastighetsskatt för stadigvarande bostad på 0,5 procent.
Tapani Eskola, SDP, föreslog att inkomstskatten höjs till 20 procent och Johan Söderberg, SFP, att den sänks till 19,25 procent.
Söderbergs förslag fick inget understöd.

ANDRA LÄSER