Varför vill Borgå inte satsa på den östra sidan?

Om Borgå en gång ska vara Drömmarnas stad ska väl Borgå få vara det och inte bara vissa utvalda delar? När ska vi satsa på dem som ska göra staden till en Drömmarnas stad?

08.06.2016 06:00
När tiden var inne för att bilda familj valde vi att bosätta oss i Sannäs-Ylike-Renum-Jackarby-området av många skäl. Närheten till en svensk byskola har stått högt uppe på listan för många av oss och många planerar att flytta hit då de tror att skolan är tryggad här. Hade vi velat att våra barn ska gå i skola i centrum hade vi förstås bosatt oss där.
Sannäs skola har ett lämpligt elevantal, inte för lite och inte för mycket. Alla barn har en chans att bli sedda och vara med. Resan till och från skolan blir inte för lång, för de flesta under 20 kilometer tur och retur. Vi har också förmånen att få använda en lokal skoltaxi från samma by som känner väl till området och är bekant för både barn och föräldrar.
Blir barnen flyttade till Kvaba får en del barn i vårt område en skolresa på 40 kilometer tur och retur. Dessa barn ska då först vänta på en taxi som tar dem till busshållplatsen då de kan bo fyra kilometer från närmaste hållplats. Sedan ska de vänta på bussen som tar dem in till centrum och när de väl kommit fram till skolan kanske de ännu får vänta där en god stund innan skolan börjar. På eftermiddagen blir det samma show åt andra hållet. Är det sedan en rimlig skolresa för en 7-åring då väntetider också räknas med?
En annan bra sak med att bo här är att föräldrarna i området är aktiva. VI har träffats i större och i mindre grupper med våra barn för att leka och dela erfarenheter. Detta innebär att när barnen sedan börjar förskolan och skolan känner de varandra fastän alla inte gått i samma daghem, tröskeln är låg för att prata med kompisens mamma och pappa och vi föräldrar har lättare att kontakta varandra om det behövs.
Vi kan också erbjuda varandra hjälp om det behövs med skjutsande eller om något barn behöver få komma och leka efter skolan i stället för att vara ensam hemma i ett tomt hus. Många av oss har också själva växt upp här så här finns mor- och farföräldrar som hjälper till när eftermiddagen blir lång innan mamma eller pappa kommer hem. Med andra ord känns det tryggt att bo och uppfostra sina barn här.
Tas skolan ifrån oss finns det få saker som lockar barnfamiljer hit och området dör ut. Varför vill man inte satsa på den östra sidan av Borgå? Byggs det ett bildningscentrum här för Sannäs och Ilolan koulus elever kommer vi upp till ett elevantal som är större än i till exempel Kullo.
Om Borgå en gång ska vara Drömmarnas stad ska väl hela Borgå få vara det och inte bara vissa utvalda delar? När ska vi satsa på dem som ska göra staden till en Drömmarnas stad?

Maria Björkell, Petri Pölkki, Marica Lindberg, Petra Kraufvelin-Bergman, Jim Bergman, Sabina Lönnroth, Katarina Björkell, Fanny Forsblom, Linus Finnbäck, Cindy Katter, Jeanette Broman, Jessica och Johan Rehnberg, Isabella och Andreas Björkell, Fanny Sund, Benny Lindgren, Marika Sundström, Kim-Johan Nuikka, Frida Behm, Terese Liitiäinen, Sofia Sjöström, Jonas Blom, Minna Falck, Minna Sonntag, Leena och Robert Blomfelt, Linda och Kjell Carlström, Jenny Johansson och Christoffer Liljeberg, Jenny Tomperi

ANDRA LÄSER