Innehållet viktigare än väggarna

Förvåningen var stor när det gemensamma kyrkofullmäktige förra veckan röstade för att skjuta upp beslutet om att renovera svenska församlingshemmets vattenledningar. Var finns logiken?

Oavsett om fastigheten på Runebergsgatan ska behållas i Borgå kyrkliga samfällighets ägo eller säljas, så kan man inte bara lämna trasiga vattenledningsrör. Låter man huset förfalla blir det svårt att sälja, och gör det också svårt att ha vettig verksamhet innan ett beslut har fattats om fortsättningen.

ANDRA LÄSER