Mer resurser behövs för unga missbrukare

Män tar oftare till flaskan eller till andra rusmedel som tröst om de till exempel får sparken från jobbet medan kvinnor får alkoholproblem som en följd av långa perioder med distansarbete som "piggas upp" med alltför många glas vin. I Borgå finns det tillräckliga resurser att hjälpa dem som vill bli hjälpta, med ett undantag. Ungdomar och unga vuxna skulle behöva mycket mer stöd och hjälp.

Sommar betyder för många utom sol och ledighet också mer alkohol och andra droger. När hösten kommer kan det bli kö till missbrukarkliniken.
Sommaren är av tradition en tid när många konsumerar alkohol både oftare och i större mängd än vanligt och när hösten kommer kan det vara svårt att igen anpassa sig till en nykter vardag.