Skolor får modell för vård av mobbningsfall

Utvecklingschef Tuija Öberg säger att då bildningsnämnden förhoppningsvis på onsdag godkänner en modell för hur mobbningsfall ska skötas, binder beslutet precis alla skolor i Borgå.

UPPFÖLJNINGEN VIKTIG. Den nya modellen för hur skolorna i Borgå ska ta hand om mobbningsfall poängteras också eftervården.
Ett team för barnens och de ungas välmående i Borgå har berett den aktuella modellen. Målet är att alla skolor ska agera på samma sätt då mobbning noteras. Också eftervården är viktig.
Bildningsnämndens beslutade vid sitt möte i mars att använda sin upptagningsrätt till finskspråkiga utbildningssektionens beslut i frågan.

Inte råd med förmedlare

Tuija Öberg förklarar att orsaken var en fullmäktigemotion som gjorts av Marianne Korpi (SDP), där det föreslås att staden ska anställa förmedlare som ser till att allting går rätt till i skolorna.
– Vi var ändå tvungna att svara att resurser inte finns för den här sortens nyanställningar, men vi kan använda oss av exempelvis ungdomsarbetare vid behov.
Öberg säger att man nu utarbetat en uppdaterad modell för vård av mobbningsfall, där man tagit med eftervården.
– Det är viktigt att följa med om vidtagna åtgärder lett till resultat och elevvården har till uppgift att följa med hur det går.
Hon konstaterar att staden också har en ny ledningsgrupp för elevvården.

Mycket har gjorts

Tuija Öberg anser att skolorna under de allra senaste åren gjort mycket för att motarbeta mobbning.
– Ofta är det ju ändå så att resultaten syns först senare.
På frågan om hon skriver under mångas påståenden om att tillräckliga resurser inte sätts in i lågstadiet och att problemen ofta fortgår så länge att de kan vara väldigt svåra att hantera i högstadiet, svarar hon att det nog stämmer på det viset att man alltid borde satsa så tidigt som möjligt.
– Jag talar också om annat än mobbning. Förebyggande åtgärder är väldigt viktiga och ingriper man genast då problem uppstår är chanserna stora att de också kan lösas.
Hon påpekar att skolan bör agera enligt elevens behov.
– Vi har nog blivit bättre på det här efter att den nya elevvårdslagen trädde i kraft 2014. Det är viktigt att gemensamma modeller finns för alla skolor och att de också binder skolorna att agera.
ANDRA LÄSER