Räddningsverket delar ut brandvarnare till seniorer

Räddningsverket i Östra Nyland donerar brandvarnare till hemvården på verkets verksamhetsområde. Hemvården delar sedan dem till seniorer som saknar brandvarnare i sitt hem.

Räddningsverket delar ut brandvarnare.

För räddningsverket handlar donationen om en liten handräckning som kan rädda liv.

– Visserligen ansvarar invånaren för brandvarnarna i sin bostad. För en äldre person kan det ändå vara besvärligt att skaffa och installera dem, säger brandinspektör Lotta Holopainen i ett pressmeddelande.

Brandvarnaren hjälper invånaren att upptäcka en eldsvåda och få mera tid att rädda sig själv och kalla på hjälp. Även grannarna kan höra brandvarnarens ljud.

– En ålderstigen invånare och en otillräcklig mängd brandvarnare är en allvarlig säkerhetsrisk. När du hälsar på en anhörig, se till att hen har tillräckligt många fungerande brandvarnare, säger Holopainen.

– En fantastisk idé och en fin donation. Det är väldigt viktigt för oss att kunden är trygg i sitt eget hem. Nu kan vi även förbättra brandsäkerheten, säger Sanna Nykänen, tf servicechef för hemvården vid Borgå stad i ett pressmeddelande.

Räddningsverket i Östra Nyland donerar sammanlagt 300 brandvarnare. Av dem går 60 till Borgå stads hemvård.

– Stadens hemvård har kring 600 kunder. Många av dem bor i en stor bostad eller ett egnahemshus som behöver flera brandvarnare. Jag har på känn att alla brandvarnare vi får kommer att hitta sin plats, säger Nykänen.

ANDRA LÄSER