Bussklyftan växer i Nyland – ont om underlag längs huvudlederna

Busstrafiken i södra Finland växer i volym. Men klyftan mellan metropol och små städer och byar i Nyland och Åboland vidgas hela tiden.

Jan-Erik Andelin
18.02.2021 19:31
Riksvägarna 7 och 51 är problematiska, säger Mika Mäkilä som är vd vid Bussförbundet. Särskilt nu i coronatider.
– Där är många bussbolag nu i det sämsta "90-scenariet", det vill säga att bara var tionde passagerare är kvar, säger han.
Viruspandemin har lett till svårigheter för många bussföretag. På riksplanet befarar vart tionde bolag att de kan komma att gå i konkurs. Också skillnaderna mellan glesbygd och tätort blir allt tydligare.
– Ta bara gränsen mellan Sjundeå och Ingå. I Sjundeå som hör till Helsingforsregionens trafik är man supernöjd, medan vi får klagomål ända hit till Bussförbundet från nästa kommun, Ingå, säger Mika Mäkilä.
I Ingå med drygt 5 000 invånare suckar kommunstyrelsens ordförande Henrik Wickström (SFP) över läget. Kommunen har genom åren fått höra att den är för liten och har en för spridd pendling för att vara intressant för huvudstadsregionens HRT-samarbete.
– Vi har folk som pendlar åt tre olika håll, mot Helsingfors och Esbo, mot Lojo och mot Raseborg. Och grannkommunerna har tåg, men inte vi, säger han.
Det blir konkurrens med HRT, säger han. Kommunen behöver kunna planera en egen kollektivtrafik för att vara mera klimatsmart, medan många tar bilen till närmaste stora HRT-knutpunkt.
– Många kör till tåget i Kyrkslätt; en del ända till Mattby (metrons ändstation i Esbo) men det är lyckligtvis ännu inte så många.

Samhällets fingrar i nästan all trafik

Busstrafiken i stora delar av det lantligare Nyland är också ett virrvarr av olika biljettsamarbeten. Detsamma gäller modeller för hur trafiken upphandlas.
– Nästan all trafik i Nyland är numera upphandlad eller avtalsbaserad, säger Mika Mäkilä vid Bussförbundet.
Den enda renodlat marknadsdrivna rutten är den feta pendlarrutten mellan Borgå och Helsingfors, med närmare 90 avgångar i vardera riktningen. Och sedan de direkta supersnabba fjärrbussarna till Åbo eller Kotka som numera sällan stannar utmed vägen.
Busstrafiken avreglerades i Finland 2014. Tidtabeller och priser släpptes fria och bolagen kunde med en enkel anmälan öppna rutter. Men det enda tydligt positiva resultatet av det har enligt Mika Mäkilä varit Onnibustypen av trafik – billigt och snabbt mellan de stora städerna.
På landet är det annorlunda. Vid Kimitoöns kommun säger Mats Nurmio att den marknadsmässiga trafiken från kommunen till Åbo upphörde 2016 och till Salo 2019. Sedan dess körs bara busstrafik som stat och kommun har planerat och ekonomiskt garanterat.
"Eftersom avtalen görs för 3-5 år kom det en bättre stabilitet och långsiktighet i trafiken. Men billigt är det inte", skriver han via e-post.

Fritt fram för marknaden i Lovisa

När busstrafiken avreglerades tog samhället å andra sidan ett större ansvar för att kollektivtrafiken ska fungera för alla.
När trafiken på den 90 kilometer långa sträckan mellan Lovisa och Helsingfors nu närmast kollapsar så finns det en reservplan. Ända ner till ett rutnät med 250 meters noggrannhet på kartan finns det data över resebehovet. Utifrån det fastställer de statliga NTM-centralerna vilken trafiknivå som borde upprätthållas. Går det inga bussar på fri företagsamhet, upphandlar samhället.
När den ledande bussoperatören i Lovisatrakten, landets näst största, nu på kort varsel har meddelat att trafiken läggs ner, ligger ärendet på trafiksakkunniga Jonna Uskis bord vid Nylands NTM-central.
– Det räcker med att ett bussbolag fem dagar innan meddelar att man lägger ner rutten. Om det är en rutt för skolbarn, så behöver vi ju ibland få fram en buss dagen därpå så att barnen kommer till skolan, säger hon.
Någon kollaps som Savonlinjagruppens totala nedläggning mellan Helsingfors och Kotka har hon inte varit med om tidigare. I västra Nyland har det statsägda Pohjolan Liikenne gjort stora nedskärningar men inte på det sättet, säger hon.
I den nyaste NTM-rekommendationen hör Lovisa fram till 2025 till serviceklass IV. Det innebär att staden bör ha buss åtminstone till närbelägna Borgå var 45:e minut i morgon- och kvällsrusningen, och kvällstid busstrafik ända till klockan 21.30.
I Lovisa tänker NTM-centralen ändå inte den närmaste tiden gå in med pengar.
– Vi avvaktar lite och ser hur marknaden reagerar. Det verkar finnas andra bolag som tar över. Vi återkommer till det här senare i vår, säger hon.
Statliga tilläggsbudgetar har nu i coronaläget pumpat in nya pengar för kollektivtrafiken. I Nyland har man nu kring nio miljoner euro som fördelas i samarbete med kommunerna, i krisfall direkt. I övrigt är proceduren en upphandling som kan ta ett par månader.
I Ingå är Henrik Wickström nöjd med att stödet kommer snabbt och effektivt.
– Det är inte alla dagar en politiker berömmer NTM-centralen. Men här har det fungerat bra. Ingå har varit nere i sex dagliga bussförbindelser till Helsingfors, nu är vi uppe i nio, säger han.

Klimatmål tunga för små bussbolag

Det offentliga skärper däremot också klimatmålen som i Finland framför allt riktas mot trafiken.
HRT-kommunen Sibbo har visserligen betalat dyrt för att vara med i samarbetet, och direktbussarna till Helsingfors är färre. Men flera nya tätorter som Tallmo eller Eriksnäs har enligt kommunens trafikplanerare Eva Lodenius fått bättre trafik.
I höst kommer också HRT:s underleverantör Pohjolan Liikenne att ta in hela 37 nya elbussar, en stadsteknologi som nu är mogen också för det vidsträckta Sibbo.
Också NTM-centralen ställer kvalitetskrav. Bussarna som erbjuds måste ha Euro 5-avgasstandard och kan alltså vara högst tio år gamla, om de inte har uppgraderats med avgasrening.
– För många små bussbolag kan de nya miljökraven och ny teknologi bli avgörande. Det blir stora investeringar i balansräkningen. Och i bolaget kan det också krävas helt ny kompetens, säger Mika Mäkilä vid Bussförbundet.

Viktiga mål för bättre buss fram till 2025

Åbo–Pargas–Korpo, senare eftermiddagsturer
Karis-Ekenäs-Hangö, koordinera tåg och buss bättre
Ingå, flera turer till Karis, Lojo och Helsingfors
Sibbo, buss till naturområdet Sibbo storskog
Borgå, 3-5 turer vardagar för pendlare till Dickursby
Lovisa, trygga trafiken till Borgå i rusningstid minst var 45:e minut, kvällstid åtminstone till kl. 21, hålla kvar direkt pendlarbuss till Helsingfors morgon och kväll
Lappträsk, tätare trafik till Borgå, men med byte i Forsby
Mörskom, buss till Borgå 3-5 gånger på vardagar
Källa: NTM-centralerna i Nyland och Egentliga Finland