Borgå är dyrare att bo i än man kunde tro

Ju större stad desto dyrare boende? Nej, inte riktigt. Borgå ligger högt på listan då boendekostnaderna i de tjugoen största städerna i landet jämförs fastän staden är minst av dem då man ser till invånarantal.

BYGGS MYCKET. Det finns många bostadsbyggen just nu i Borgå.

Man hör ibland att det är lika dyrt att bo i Borgå som att bo i Helsingfors. Det stämmer delvis, men inte helt.

– Det beror naturligtvis mycket på vilka bostadsområden det gäller, men en lägenhet i Östra Centrum eller Mellungsbacka i Helsingfors är billigare än motsvarande lägenhet i Borgå, säger Ulla-Maija Honkanen på Kiinteistömaailma.

Hon berättar att priset på bostäder rätt långt stagnerat i Borgå.

– I vissa fall har vi fått högre pris än i fjol, men det har varit en försäljning där man lägger bud, en så kallad Tarjouskauppa. Det har berott på att objektet varit speciellt på något vis, säger Honkanen.

Just nu syns en liten ljusning på bostadsmarknaden.

– Det finns ett lite större intresse för enfamiljshus, också de som ligger en bit utanför centrum, säger hon.

Man bygger mycket nytt i Borgå, men många av de planerade husprojekten ligger på is eftersom lägenheterna inte gått åt under förhandsförsäljningen.

Mellanrubrik

Pellervos ekonomiska forskningsinstitut PTT jämför årligen boendekostnaderna i de tjugoen största städerna på uppdrag av Finlands fastighetsförbund och Egnahemsförbundet.

– Prisnivån för boende i Borgå är hög i proportion till stadens storlek. Det är egentligen inget nytt fenomen. Utvecklingen har under senare år gått mot en högre prisnivå i Borgå, säger ekonom Lauri Vuori på Pellervos ekonomiska institut.

Närheten till huvudstadsregionen och ett stort renoveringsbehov i äldre fastigheter ligger delvis bakom Borgås placering.

– I jämförelsen räknas också med amorteringar och räntor man betalar på bostadslån för en ägarbostad och ju högre kvadratmeterpriset är desto större lån och mera kostnader blir det, säger Lauri Vuori.

Ulla-Maija Honkanen tror att det rätt gamla husbeståndet i Borgå kan vara en orsak till att boendekostnaderna i Borgå proportionellt sett är högre än i andra liknande städer.

– Vi har massor av husbolag som är byggda på 1960- och 1970-talen. I de husen har man nu gjort eller kommer snart att göra stora renoveringar. Dessa höjer vederlaget för bostaden och det i sin tur boendekostnaderna, säger hon.

Kiinteistömaailmas fastighetsbarometer och statistiken över förverkligade bostadsköp visar att både den lugnare trenden fortsätter även om det skulle finnas förutsättningar för en ökning.

I fjol gick bostäder, speciellt nya, bra åt. I år är siffrorna ungefär på samma nivå.

Dyrare i enfamiljshus

Det är stor variation mellan boendekostnader på olika orter och i olika slags bostäder och i allmänhet dyrare att bo i småhus än att bo i hyreslägenhet. Boende i ett enfamiljshus med 120 kvadratmeter i Borgå är femtedyrast i landet. Esbo toppar listan följd av Helsingfors, Vanda och Tammerfors. Då har man räknat med utgifter förutom för el, vatten och avfallshantering också för fastighetsskatt, reparationer, amorteringar och räntor på bolån.

– Ju dyrare kvadratmeterpriset är desto större lån måste man ta och det påverkar kostnaderna, konstaterar Vuori.

För boende i egen lägenhet i ett höghus ligger Borgå på tredje plats (en lägenhet på 90 kvadratmeter) och på fjärde plats (30 kvadratmeter och 60 kvadratmeter stora lägenheter). När man jämför boendekostnaderna i en hyresbostad (60 kvadratmeter) ligger i Borgå på en sjunde klass. För en hälften så stor Ara-finansierad bostad ligger Borgå på tionde plats.

– Det intressanta är att lönerna nu stiger snabbare än hyrorna. Den positiva ekonomiska utvecklingen gör det kommer att fortsätta de följande två åren. Det betyder att hyresgäster inte betalar en större del av sina inkomster för boendet fastän hyrorna stiger.