Nu är kommunalvalets senareläggning formellt klar

Presidenten har stadfäst en senareläggning av kommunalvalet.

Kommunalvalet flyttas i år fram till den 13 juni. Arkivbild.
Kommunalvalet förrättas söndagen den 13 juni i år. Lagen om senareläggning av kommunalvalet 2021 trädde i kraft på måndagen.
Förhandsröstningen i hemlandet pågår från och med den 26 maj till och med den 8 juni. Utomlands kan man förhandsrösta mellan den 2 och 5 juni.
I år är förhandsröstningsperioden i hemlandet undantagsvis två veckor, i stället för en vecka som normalt. Kommunerna har fått stöd för de extra kostnader som förlängningen medför.
Kandidatansökningarna som redan lämnats in till centralvalnämnderna gäller fortfarande. Ansökningarna kan ändras och nya ansökningar kan lämnas in fram till den 4 maj.

ANDRA LÄSER