En dröm som kunde bli verklighet - en fungerande färdtjänst

Färdtjänsten haltar, det är alla medvetna om. Inom välfärdsområdet ska man planera förbättringsåtgärder, men det enda synliga konkreta än så länge är att man eventuellt ska konkurrensutsätta beställningscentralen på nytt. 

En erfaren taxi-sakkunnig ger, på en direkt fråga, några goda råd.

Så här ska färdtjänsten fungera. Alltför ofta står ändå kunderna nu och väntar på en bil som inte kommer vid avtalad tid, eller kanske inte kommer alls.
Stina Jäderholmstina.jaderholm@ostnyland.fi
29.03.2023 06:33
Många östnylänningar som är beroende av färdtjänst har klagat över den undermåliga servicen, både före årsskiftet och efter det, när östra Nylands välfärdsområde tog över ansvaret efter kommunerna.
Bilarna beställs, men ofta anländer de inte i tid eller inte alls. Kunderna, som oftast är gamla, svaga och har svårt att röra sig, kan bli lämnade vind för våg.
ÖN har upprepade gånger skrivit om de här problemen och frågan oroar beslutsfattare som efterlyst nya lösningar.

ANDRA LÄSER