Både mobbare och mobbade känner sig mindre delaktiga än andra

Unga som blir mobbade eller mobbar känner sig mindre delaktiga än andra unga, visar den färska Skolhälsoenkäten.

Barn som mobbar och barn som blir mobbade känner sig ofta mindre delaktiga i sin sociala omgivning.
Både ungdomar som blir mobbade och de som mobbar känner sig mindre delaktiga jämfört med andra unga. Det framgår av Institutet för hälsa och välfärds Skolhälsoenkät 2019.
Enkäten fokuserade på grundskolans åttonde och nionde klasser samt gymnasiets två första årskurser.
I undersökningen definieras känslan av inkludering som upplevelsen att man har möjlighet att påverka sin omgivning och att det man gör är betydelsefullt.
Känslan av inkludering var något lägre bland de mobbade än bland mobbarna. Ju oftare någon blev mobbad, desto mindre inkluderad kände sig hen.
"Utifrån tidigare forskning kan vi dra slutsatsen att en stark känsla av inkludering minskar mobbning. Kommuner bör därmed satsa på att öka barn och ungdomars känsla av inkludering", säger forskaren Lotta Virrankari i ett pressmeddelande.
Tidigare forskning har visat att mobbning ofta handlar om att upprätthålla och förbättra den egna sociala ställningen. Även personliga problem och problem inom familjen bidrar.

ANDRA LÄSER