Careeria- nytt svåruttalat namn i den östnyländska utbildningsvardagen

NYBYGGE I NÄSE. Point Colleges nybygge på Hästskogatan är en del av nya Careeria. Så här såg det ut i mars i år. Bild: Kristoffer Åberg

Det nya utbildningsbolaget som skapas av tidigare Edupoli och Point College skulle heta Edupoint. Namnet visade sig ändå vara upptaget. Nu har styrelsen valt ett nytt namn, Careeria.

Början av namnet Careeria betyder karriär på engelska. Career, uttalas käriir, med betoning på den senare stavelsen. Slutdelen av namnet har tydligt inspirerats av andra utbildningsanordnare som Metropolia, Centria, Diakonia, Savonia och Karelia. På svenska har vi Novia.

Hur man än borde uttala Careeria är sannolikheten stor att det blir Kareria, och alltså skiljer sig med en bokstav från yrkeshögskolan Karelias namn. Bokstäverna r och l är fonetiskt mycket lika.

Namnet har vaskats fram via en namntävling i flera faser och bolagets styrelse kunde på tisdagen enhälligt godkänna namnet Careeria.

– Det lär inte vara namnet som skämmer skolan, säger styrelseordförande Johan Söderberg som vill uttala namnet Kareria, med betoning på e.

– Det är ett namn som lätt kan förstås på finska, svenska och engelska. Det här blir en skola där du kan skapa din karriär.

För hela Nyland

Careeria inleder sin operativa verksamhet genast efter årsskiftet 2019. Yrkesutbildning och påbyggnadsutbildning för regionens behov är uppdraget. Bolaget ansöker om tillstånd att ordna utbildning i hela Nyland.

– Edupoli har östra Nyland som verksamhetsområde och Point har hela Nyland, säger Söderberg. Om Careeria får tillstånd att ordna utbildning i hela Nyland ser vi det förstås som en positiv sak, trots att vi för stunden inte har ambitioner att söka oss utanför östra Nyland.

– Dessutom har många andra utbildare på andra stadiet redan fått hela Nyland som område. De kan alltså etablera sig också i vår region om de hittar en lämplig nisch.

Delägare i bolaget Careeria är Borgå, Lovisa, Sibbo, Askola och Lappträsk.