Fick inte läkartid trots cancermisstanke

BESVIKEN. Hur har det egentligen gått till? Det utreds just nu. Bild: Kristoffer Åberg

Trots två försök fick Karin inte läkartid hos vårdcentralen i Näse då hon misstänkte hudcancer i ansiktet. Hon gav slutligen upp och vände sig till en privat aktör. Diagnosen var verkligen cancer.

Karin heter egentligen någonting annat. Hon vill vara anonym för att inte behöva diskutera sin situation med kända och okända.

– Orsaken till att jag överlag berättar vad jag gått igenom är att andra kanske har nytta av det och förstår att vara på sin vakt.

I början av januari har ÖN kontakt med Karin första gången. Då har hon precis besökt privatläkare som tagit provbit av det misstänkta märket i ansiktet. Hon är lättad för att någonting nu görs.

– För tillfället väntar jag på resultatet från patologen och vi får se vilken diagnosen blir. Konstateras cancer väntar en operation.

quote text="Ring på nytt i mars, var svaret den gången trots att jag påpekade att det handlar om cancermisstanke."]

Skojar du?

På den privata läkarstationen frågar läkaren varför Karin dröjt så länge med kollen. När hon berättar om sina tidigare försök, frågar läkaren om hon skojar.

Det är nämligen så, att snabbhet är a och o då man misstänker cancer i huden. Åtgärdas saken snabbt tillfrisknar patienterna i allmänhet helt eftersom cancern inte hunnit sprida sig.

Men faktum är ju att hon faktiskt försökt få hjälp redan i november 2015. Det var då hon ringde hvc i Näse första gången.

– Då sades det att jag ska återkomma i början på 2016 eftersom inga tider fanns att ge.

Karin gjorde ett nytt försök i januari.

– Ring på nytt i mars, var svaret den gången trots att jag påpekade att det handlar om cancermisstanke.

Då insåg hon att hon måste anlita privatläkare, även om det är dyrt.

Man kan ju inte vänta i månader för att få den här sortens misstankar kollade. Tid måste ordnas i rask takt.

Pensionerad läkare larmade

– Det var från början en pensionerad läkare som uppmanade mig att boka tid för undersökning. Han råkade se mitt födelsemärke och blev orolig, berättar Karin.

Vid det här laget har hon alltså blivit opererad. Hon är glad och tacksam för att cancern trots allt inte spritt sig.

– Jag ska givetvis gå på kontroller men känner mig trygg. Allting kunde ha slutat mycket värre.

Hon begriper ändå inte att en kommunal vårdcentral kan ge så här dålig service.

– Man kan ju inte vänta i månader för att få den här sortens misstankar kollade. Tid måste ordnas i rask takt.

Att gå privat kostade totalt över 500 euro, det är en stor summa för många. Karin tycker att man dessutom borde kunna lita på den kommunala hälsovården. Det gör hon inte själv längre.

Fakta

Hudcancer

Hudcancer är en av de vanligaste cancerformerna.

En av de cancerformer som ökar mest.

Solens UV-strålning orsakar en stor del av all hudcancer.

Det gäller att skydda sig mot stark sol och inte bränna sig.

Ofattbart!

Då avdelningsskötare Oona Heikkilä informeras om hur Karin behandlats i Näse blir hon bestört.

– Det här borde inte vara möjligt. Om det faktiskt skett är det ofattbart!

Hon förklarar att läkartider alltid ska ordnas.

– Exempelvis på fredagar kan vi lägga in extra tider.

Hon hoppas att Karin tar kontakt för att vårdcentralen ska kunna reda ut fallet i detalj.

– Vi måste få exakta uppgifter för att kunna agera och se över våra system.

Karin lovar ta kontakt.

Det finns olika former av hudcancer. Malignt melanom är farligast. Exempelvis basalcellscancer och skivepitelcancer, som är rätt vanliga cancerformer, är också farliga om sjukdomen inte upptäcks och går obehandlad under en längre tid. Då kan den nämligen sprida sig. Metastaserna kan sätta sig var som helst i kroppen. Vissa inre organ drabbas ändå oftare än andra, det vill säga lymfkörtlarna, lungorna, skelettet, levern och hjärnan.

Hudcancerfallen har ökat under de senaste åren, vilket till en stor del har att göra med att människor solat så mycket. Människor uppmanas att hålla koll på sina födelsemärken och kontakta läkare om märkena ändrar form och färg eller om helt nya märken uppenbarar sig.