Camilla Granbacka skrev omfattande biografi över Gösta Diehl

Camilla Granbacka Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Författaren Camilla Granbackas bok om bildkonstnären Gösta Diehl har publicerats.

Bildkonstnären Gösta Diehl (1899–1964) är en betydande finländsk modernist. Under sin långa karriär skapade han konst i många stilar, men blev slutligen känd för sina eleganta kubistiska och koloristiska målningar. Diehl bodde långa tider i Frankrike och tog intryck av den franska moderna konsten.

Camilla Granbackas bok Gösta Diehl – Kubist, kolorist & kosmopolit har kommit ut i november. Bild: -

Den språkkunnige kosmopoliten kom i kontakt med den europeiska modernismen och knöt kontakter med dess representanter, vilket i sin tur medverkade till att de nya konstinfluenserna introducerades i Finland. Diehls karriär nådde sin höjdpunkt på 1950-talet. Då hörde han till den konstnärligt framgångsrika Prismagruppen som betonade internationell modernism och ett starkt färguttryck.

ÖN intervjuade Camilla Granbacka i våras om hennes bokprojekt. Här kan du läsa intervjun.

Den här boken är den första omfattande biografin över Gösta Diehl. Författaren Camilla Granbacka från Borgå är konsthistoriker och facklitterär författare.

Granbacka har verkat som konstkritiker för Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter. För två år sedan beviljades Camilla Granbacka EJ Vehmas pris för sitt arbete.