Nyland kan få flera vårdproducenter

Den färska arbetsgrupp som ska bereda vårdreformen för Nylands del, utreder främst en modell med flera vårdproducenter. Det säger social- och hälsovårdsdirektör Pia Nurme från Borgå.

OKLARA FRÅGOR. Pia Nurme är glad för att jobbet startat men vet att det finns massor att utreda.
15.03.2016 16:38 UPPDATERAD 15.03.2016 16:00
– Arbetsgruppen valdes i slutet av förra veckan och vi har alltså inte hunnit ha ett enda möte, säger Nurme, som ändå berättar att kommunerna vill att Nyland ska ha flera producenter av vård eftersom organisationen annars blir på tok för massiv.
– Nu måste vi bland annat undersöka juridiken och se vad som är möjligt.
Hon är den enda östnyländska representanten i gruppen som leds av biträdande stadsdirektör Laura Räty från Helsingfors.

Allt fler frågor

Pia Nurme tycker det är väldigt bra att landskapet aktiverat sig, även om en massa frågor fortfarande är öppna.
Ministeriets representanter informerade i torsdags kommunerna på ett gemensamt, första möte kring reformen.
– Tyvärr fick vi inte särskilt många svar, medan frågorna tycks bli allt fler.
Pia Nurme påpekar att exempelvis finansieringen och fastighetsfrågorna fortfarande är helt i det blå och hon undrar om den fastslagna tidtabellen kan hålla.
– Vi kan ju hittills inte utgå från någon lag och det är förstås besvärligt. Men den borde komma inom en snar framtid.
Regeringens ministerarbetsgrupp för reformer avtalar för närvarande om detaljer. Riktlinjerna drogs upp i november i fjol och målet är att lagutkasten är klara för remissbehandling i slutet av april.
Det handlar om lagar om landskapsindelning, organiseringsansvaret för social- och hälsotjänsterna, arbetsfördelningen i landskapen och grunderna för samarbete. Samtidigt ser man över arbetsfördelningen inom den specialiserade sjukvården och jouren samt sjukhusnätverket.
Tänk nu, nivåerna blir så många. Under staten finns de 5 samarbetsområdena och under dem de 18 landskapen. Därefter kommer 15 social- och hälsovårdsområden och 12 sjukhus.

Fem samarbetsområden?

Förra veckan rapporterade Helsingin Sanomat om att grunden för hela reformen håller på att rasa och att man tvingats tänka om. Nu talas det om en version med 5 samarbetsområden mellan staten och landskapen.
En lagskiss finns redan, men de politiska förhandlingarna pågår. Avsikten är att de 5 områdena, som skissats upp enligt fördelningen av nuvarande universitetssjukhus, har makt att styra landskapen, som fortfarande är 18 till antalet.
Pia Nurme ser en dylik modell som väldigt förvirrande.
– Tänk nu, nivåerna blir så många. Under staten finns de 5 samarbetsområdena och under dem de 18 landskapen. Därefter kommer 15 social- och hälsovårdsområden och 12 sjukhus.
Hon undrar också vad landskapen ska göra om samarbetsområden bildas.
Nurme räknar med att arbetsgruppen jobbar snabbt och smidigt. Kommunerna träffas nästa gång på ett stormöte den 17 juni och då torde gruppen ha ett och annat att rapportera.

ANDRA LÄSER