Cabriole-husets fasad renoveras

Bild: Kristoffer Åberg

Lokal-Tapiola Nyland låter renovera fasaden på Fastighets Ab Borgå Centrumgård där Café Cabriole finns.

Renoveringsarbete inleddes i mitten av september och fortsätter till slutet av året. Huset är planerat av arkitekt Berthel Forsius och är byggt 1915, närmast i wienerjugendstil. Helsingfors Aktiebank verkade länge i huset.

Lokal-Tapiola Nyland köpte huset i mitten av 1990-talet. I juni 1997 inledde Cafe Cabriole sin kafé- och restaurangverksamhet där.

– För oss är det viktigt att underhålla och värna om fastigheten. Det är ett av de vackraste husen vid torget, säger Erik Valros, verkställande direktör på Lokal-Tapiola Nyland.

Valros påpekar att renoveringen upptar en del av trottoaren framför och att man måste göra en liten krök på den.

– Vi hoppas att Borgåborna har förståelse för det tillfälliga trafikarrangemanget, säger Valros.

Renoveringen utförs av Suomen Lähiökunnostajat och koordineras av disponent Johan Nyholm på OPKK. Renoveringen beräknas vara färdig före årsskiftet.