Cabriole-husets fasad renoveras

Bild: Kristoffer Åberg

Lokal-Tapiola Nyland låter renovera fasaden på Fastighets Ab Borgå Centrumgård där Café Cabriole finns.

Renoveringsarbete inleddes i mitten av september och fortsätter till slutet av året. Huset är planerat av arkitekt Berthel Forsius och är byggt 1915, närmast i wienerjugendstil. Helsingfors Aktiebank verkade länge i huset.

Lokal-Tapiola Nyland köpte huset i mitten av 1990-talet. I juni 1997 inledde Cafe Cabriole sin kafé- och restaurangverksamhet där.

– För oss är det viktigt att underhålla och värna om fastigheten. Det är ett av de vackraste husen vid torget, säger Erik Valros, verkställande direktör på Lokal-Tapiola Nyland.

Valros påpekar att renoveringen upptar en del av trottoaren framför och att man måste göra en liten krök på den.

– Vi hoppas att Borgåborna har förståelse för det tillfälliga trafikarrangemanget, säger Valros.

Renoveringen utförs av Suomen Lähiökunnostajat och koordineras av disponent Johan Nyholm på OPKK. Renoveringen beräknas vara färdig före årsskiftet.

Mer läsning