Den dödförklarade östra Kustbanan lever – även Lovisa stad satsar nu mer pengar på järnvägsspåret

För Lovisa stad handlar den östra Kustbanan om mycket mer än att förkorta restiden för pendlare till huvudstadsregionen. Därför verkar nu Lovisa stad helhjärtat gå in för att solidariskt med Kotka och Fredrikshamn bidra med ytterligare cirka 3 miljoner euro för att förverkliga kustbanan.

Frågan om tågbanan är den enskilt största framtidsfrågan för Lovisanejden och hela Östnyland, säger Otto Andersson i Lovisa.
14.10.2020 16:31
Förra veckan slog fullmäktige i Kotka fast att staden är villig att satsa ytterligare 16,3 miljoner euro i tilläggsmedel för att trygga planeringen av kustbanan, trots att Kommunikationsministeriet tidigare i praktiken dödförklarat Kustbanan till förmån för den så kallade Östbanan. Sedan anslöt sig stadsstyrelsen i Fredrikshamn till de nya budgivarna genom att ytterligare lova öka sin finansieringsandel. Nu är det Lovisas tur att solidariskt delta i budgivningen.
– Det här är den enskilt största framtidsfrågan för Lovisanejden och hela Östnyland, säger Otto Andersson, kommunfullmäktiges ordförande i Lovisa. Och helt i enlighet med stadens tidigare beslut aktiveras de reserverade summorna bara ifall staten beslutar om en järnvägsdragning som går genom Lovisa och Kotka.
– Helt klart handlar det ändå om en betydande tilläggssumma. Men om vi vill att Lovisa i framtiden ska bli en stad med tågtrafik både västerut och österut så är det här ett beslut som måste tas, säger Otto Andersson.

ANDRA LÄSER