"Lappträsk är granbarkborrens huvudstad" – stormar för tio år sedan gör att epidemigränserna ännu överskrids

I slutet av juni överskreds epidemigränsen för granbarksborrar i Lappträsk. Enligt forskarna betyder det här ändå inte att det skulle finnas omfattande skador bland vuxna granträd i området.

EPIDEMIGRÄNSEN NÅDD. Den varma försommaren gynnade granbarkborrens svärmande och i Lappträsk nåddes epidemigränsen redan i juni.