Militären övar i Borgå centrum den här veckan

Ungefär 140 personer deltar i en militär stridsövning i Borgå. Enligt övningsledaren är det en normal övning som ingår i utbildningen.

Bilden är från deras tidigare militärövning på Lundagatan i mars.
Emilia Tallbergemilia.tallberg@ksfmedia.fi
12.05.2022 10:51
Försvarsmakten arrangerar i skrivande stund – onsdag och torsdag – en stridsövning  i Borgå centrum. Stridsövningen är en del av beväringsutbildningen vid 2:a militärpoliskompaniet vid Gardesjägarregement.
Övningen förbereder militärpolisen för den årliga övningen Sapeli som hålls i månadsskiftet maj-juni. Syftet med övningen är att träna platsskydd och åtgärder med anknytning till att upprätthålla kontroll över vissa områden. Dessutom övar man på motåtgärder, som målförsvar och förstapatrullverksamhet. Under övningen har soldaterna använt sig av tomma kulor.

ANDRA LÄSER