Arbetsgrupp ska utforma Borgås skogsstrategi

Invånarna äger gemensamt stadens 3 000 hektar skog. Nu ska det bli möjligt för invånarna att ta del av skogsstrategi och avverkningsplaner. En majoritet av stadsstyrelsen vill ha bättre koll på skogarna och hur de sköts.

Borgå stads skogar ska få en egen plan.
Stina Jäderholmstina.jaderholm@ostnyland.fi
18.08.2022 11:29
Borgåborna blir medvetna om, och reagerar på, avverkningar i stadens skogar ofta först när skogsmaskinerna rullar in. 
De Grönas fullmäktigeledamöter lämnade för nästan två år sedan in en motion där de efterlyste en offentlig skogsplan över planerade åtgärder, en strategi som klart drar upp riktlinjerna för hur stadens skogar ska skötas och hur man ska bevara skogarnas rekreationsvärde. 
De tyckte att planen borde göras upp gemensamt av representanter från kommuntekniken, miljövården, social- och hälsovården och bildningen. Invånarna borde också tas med i arbetet.

ANDRA LÄSER