Isnäselever bjöd på kniviga biskopsfrågor

För tillfället pågår den första biskopsvisitationen i Pernå församling på tjugo år. Besöket inleddes på Isnäs skolor.

SÅNG. Eleverna bjöd på sången We are the world.
Max Nyberg
02.12.2016 15:20
För församlingarna är biskopsvisitationen något av en ovanlighet - som i Sibbo för några månader sedan då biskopen visiterade första gången på nästan femton år. För Pernå församling, som nu står i tur, är det första gången på omkring tjugo år. För biskopen är det ändå en händelse som äger rum med jämna mellanrum.
– Efter Sibbo besökte jag Vanda och Nykarleby. Och nu är jag här, säger biskop Björn Vikström.

Aktuella frågor

Med här menar han såväl Pernå församling som Isnäs skolor där han strax ska träffa eleverna. Utifrån tidigare erfarenheter kan han vänta sig en rad frågor om sitt jobb, som huruvida det är kul och vad han nu egentligen gör som biskop.
Biskopsvisitationen sträcker sig över veckoslutet, och programmet blir mera allvarligt när det är dags att träffa personalen och förtroendevalda för att tala om aktuella frågor. Den här gången är det naturliga samtalsämnet planerna på att slå samman församlingarna till en finsk och en svensk.
– Vi tar inte ställning till något just nu, vi bara diskuterar, säger Vikström.
Han uppger att själva utredningen börjar vara på slutsträckan och att den kommer till domkapitlet om en vecka. Därefter ser man vilka sammanslagningar i vilka församlingar som blir aktuella. Vikström väntar sig och hoppas på en bra diskussion om planerna.
– Det finns berättigade frågor kring hur det går för en själv.
En stor fråga är också tvåspråkigheten och hur den lever vidare om planerna genomförs. Kyrkoherde Robert Lemberg tror också att saken kommer upp.
– Hur ska det gå med den saken i framtiden om det blir två församlingar? Också vi är tvåspråkiga, bland annat är mycket av familjearbetet det, säger Lemberg.
– Det intressanta är också att den svenska församlingens finska medlemmar inte velat ha en egen finsk församling, säger Vikström.
Språkfrågan är också aktuell här vid Isnäs skolor där tvåspråkigheten är vardag. Uppe på kullen finns den svenska skolan, medan den finska finns i ett gammalt trähus med utsikt över viken.
– Vi ville visa åt biskopen i vilken värld vi lever i, och åkte därför hit, säger Lemberg.

Sång och frågor

Eleverna börjar med sången We are the world, varefter det blir dags för frågor. Det blir precis som Björn Vikström väntade sig - frågor kring om det är kul att vara biskop och varför han ville bli sådan och vilket hans favoritdjur är. Svaret på den första frågan är ja och nej - jobbet är kul med besök som det här men ofta måste man ta ställning till svåra frågor. Svaret på den sista frågan är hund.
– Vi hade en tax, men nu är jag allergisk, svarar Vikström.
En elev sträcker upp handen.
– Vad allt är du allergisk mot?
– Hundar, katter och hästar. Alla håriga djur.
– Men vilka djur kan du ha då?
– Fiskar.
Visitationen pågår till söndag. Efter Isnäs skola bar det av till äldreboendena Hemgården och Lyckan, för att sedan besöka bryggeriet Malmgård.

Biskopsvisitation i Pernå församling

Fortsätter på lördag med diskussioner med personal och förtroendevalda.
Församlingskväll på Sarfsalö kapell klockan 17.
På söndag blir det festmässa i Pernå kyrka klockan 10.

ANDRA LÄSER