Club Fakta kör i gång

De populära klubbkvällarna på Borgå Folkakademi fortsätter i början av november. På våren kommer konceptet från Club Fakta också att tillämpas i arbetet med Borgå stads framtidsstrategi.

LYCKAT. Jan-Erik Andelin och Jonas Häggblom säger att Club Fakta-kvällarna under förra hösten och våren som mest hade upp till åttio besökare.
30.10.2017 08:09 UPPDATERAD 30.10.2017 08:10
Journalisten Jan-Erik Andelin som fungerar som programvärd för klubbkvällarna säger att de som besökte Club Fakta under förra säsongen kommer att känna igen sig.
– Det handlar fortfarande om en afterwork dit man kan komma efter jobbet och lyssna på inbjudna experter som behandlar aktuella teman. Till konceptet hör också en allmän diskussion som fortsätter efter den "officiella delen". Fredrikas källa har hand om serveringen.
– De allmänna diskussionerna har varit mycket intressanta, det är fint att experterna tagit sig tid att stanna lite längre, säger Jonas Häggblom, lärare på Borgå Folkakademi.
Höstens första Club Fakta (se faktaruta) tar sig an välfärdsstatens nuläge och framtid. Jan-Erik säger att social- och hälsovårdsreformen och valfriheten inom vården säkert hör till de frågor som tas upp.

Två klubbkvällar i höst

2.11: Har vi råd med välfärdsstaten eller har vi råd att vara utan den? Gäst är välfärdsforskaren Johannes Kananen från Svenska social- och kommunalhögskolan, som bisittare fungerar kommunalpolitikern och direktören för Nordeas Borgåkontor Camilla Antas (Saml.).
23.11: Vad i hela universum kan man lita på? Club Fakta besöks av vetenskapsjournalisten och Topeliusprisvinnaren Marcus Rosenlund. Vem som blir bisittare är ännu inte fastslaget.
– Ett annat tema är hur marknaden och företagen gynnas av att det finns fungerande utbildning och hälsovård i ett samhälle. Så en satsning på välfärden ska inte bara ses som en utgift utan också som en investering. Jag tror inte att man i alla kommuner inser att när man satsar på till exempel skolor gör man också kommunen mer lockande för både nya invånare och företag.

Samarbete med Borgå

I månadsskiftet januari-februari inleder Borgå stad ett samarbete med tidningen Östnyland som består av diskussionskvällar i Club Faktas anda.
– Borgå stad arbetar med sin strategi för år 2030 och förhoppningen är att de här träffarna kan ge en input i det här arbetet, säger Jan-Erik.
Många av stadens invånare har ett professionellt kunnande inom områden som är relevanta för framtidsstrategin och Jan-Erik hoppas att så många som möjligt ska bidra med sina kunskaper.
Det ordnas tre diskussionskvällar som fått rubrikerna Det internationella Borgå, Borgå som livsmiljö och Borgå som företagsmiljö.
– Jag hoppas vi kan bjuda in framtidsforskare som kan ge sin syn på hur framtidens samhälle kan se ut, särskilt när det gäller frågor kring demokrati och påverkande.

ANDRA LÄSER