Missnöje i Lovisa med Kårkullas planer

Kårkulla samkommuns styrelse har beslutat höja de kommunala priserna med fyra procent. Enligt beredningen inför grundtrygghetsnämndens möte i Lovisa är detta för mycket.

Tora Mattheiszen
06.08.2018 12:59
Nämnden har möte på onsdag. Det är grundtrygghetsdirektör Carita Schröder som berett frågan och enligt beslutsförslaget föreslår Lovisa stad att samkommunen, trots lagstadgade löneförhöjningar, avstår från prishöjningen. I ställer kan man förbättra kostnadseffektiviteten genom att utveckla verksamheten och processerna.
Kårkulla planerar också investera för omkring 15 miljoner euro perioden 2019-2021. Avsikten är bland annat att utveckla och centralisera specialservice till Pargas. Många gamla enheter är också i behov av renovering.
En investering på 15 miljoner på så kort tid anses också vara orimlig, enligt det aktuella beslutsförslaget. Att specialservicen centraliseras till Pargas är inte heller förenligt med de intressen som kommunerna i Nyland har, eftersom det kan försämra tjänsterna i det kommande landskapet. Centraliseringen kan till exempel göra det svårt att i samråd med Helsingfors- och Nylands sjukvårdsistrikt utveckla specialservicen.

ANDRA LÄSER