Gamla stan i Borgå får ny övervakningsgrupp: VaPoRa har koll på projekt i den historiska stadsdelen

Nu har den nya arbetsgruppen för bygglovsärenden i Gamla Borgå utsetts. Gruppen övervakar och ger utlåtanden om projekt i Gamla Borgå.

Arbetsgruppen för bygglovsärenden i Gamla Borgå håller sig informerad om nya projekt i stadsdelen, ger utlåtanden och håller kontakt med sakkunniga.

Arbetsgruppen för bygglovsärenden i Gamla Borgå, i folkmun VaPoRa, har fått sin nya sammansättning efter sommarens fullmäktigeval.

Gruppen består av dels tjänstemän, stadsplaneringschef Dan Mollgren, arbetsgruppens sekreterare som representerar stadsplaneringen Emilia Saatsi och en representant var för Borgå museum och Museiverket.

Dessutom består gruppen av fyra förtroendevalda, som nu har utnämnt av stadsstyrelsen, ordförande Timo Kouki , vice ordförande Pontus Mattsson och medlemmarna Riikka Lintukangas och Sara Malve-Ahlroth.

VaPoRa har till uppgift att ge utlåtanden om tillståndspliktiga projekt i stadsdel 1, Gamla Borgå. Arbetsgruppen kan också yttra sig om åtgärder som nödvändigtvis inte kräver tillstånd men som annars är betydelsefulla. Arbetsgruppen har till uppgift att samordna avgivande av sakkunnigutlåtanden och möjliggöra samarbete mellan sakkunniga parter och att försnabba och förtydliga tillståndsförfaranden som gäller Gamla Borgå.

ANDRA LÄSER