Idrottsföreningarna i Borgå är upprörda över stadens föreslagna organisationsmodell

Idrottsföreningarna vill inte att stadens tjänster som berör idrottsverksamheten ska splittras till flera olika enheter.

Idrottsföreningarna vill inte att skötseln av stadens idrottstjänster ska splittras mellan olika enheter.
I en vädjan till Borgå stadsstyrelse och stadsfullmäktige uttrycker idrottsföreningarna sitt missnöje med den föreslagna organisationsmodellen för stadens idrottstjänster.
Idrottsföreningarna uppger att enligt den föreslagna modellen skulle idrottstjänsternas kärnuppgifter i fortsättningen koncentreras till idrottskurser, -grupper, tillställningar, samarbete med förenings- och grenförbund, samt till skötsel av motionsremisserna.
Idrottsplatsernas och idrottsområdens helhet, det vill säga byggande, underhåll, fördelningen av användningstider, övervakning, skötsel av skidspår, skärgårdsområden, simstränder med mera skulle splittras mellan stadens kommunteknik, fastighetstjänster, lokalitetsledning och stadsutveckling.
Idrottsföreningarna anser att idrottsplatsernas skötsel bör vara koncentrerad till idrottstjänsterna och inte splittras till de förslagna enheterna.
Man vill behålla den nuvarande modellen där alla tjänster finns bakom en enda lucka.
Idrottsföreningarna uppger också att staden inte har hört dem angående organisationsändringen trots att den skulle föra med sig betydande följder för föreningarna.
Föreningarna vill att stadsfullmäktige ser till att det finns möjligheter till mångsidiga påverkningsmöjligheter att deltagande i processen.
ANDRA LÄSER