Polisen övervakar oskyddade trafikanter: Cyklister, fotgängare och klumpigt parkerade bilar under luppen

Under tisdagen riktar polisen blicken särskilt mot trafikanter som rör sig till fots eller med lätta fordon.

Oskyddade trafikanter är överrepresenterade i dödsfallsstatistiken.
ÖN
11.04.2022 10:56
Polisen övervakar oskyddade trafikanters trafikbeteende och säkerhet i trafiken i morgon, den 12 april, genom att rikta övervakningen mot cyklister, förare av lätta elfordon och fotgängare och deras trafikbeteende.
Insatsen är riksomfattande.
Man tittar speciellt på hur trafikanter noterar trafikljus och hur de rör sig på trottoarer. Polisen ingriper också i motordrivna fordon som försvårar och äventyrar oskyddade trafikanters rörlighet genom att till exempel köra eller parkera på fel ställe.
– Målet med dagen är att öka trafiksäkerheten i synnerhet på trottoarer samt på övergångsställen och cykelöverfarter, som enligt statistiken är farliga platser. Sålunda kommer polisen att på övervakningsdagen även att ingripa i stannande och parkering som försvårar och äventyrar oskyddade trafikanters rörlighet, säger polisinspektör Heikki Kallio vid Polisstyrelsen i ett pressmeddelande.
Enligt Kallio ingriper man i övervakningen huvudsakligen om ett fordon olagligt har stannats eller parkerats på en trottoar, ett övergångsställe, för nära ett övergångsställes framkant eller på en cykelbana eller cykelfil.
Parkeringsövervakningen sker i samarbete med den kommunala parkeringsövervakningen.
Andelen oskyddade trafikanter – fotgängare och förare av tvåhjulingar – av dödsfallen i vägtrafiken låg på knappt 36 procent i fjol.
– Av den anledningen måste dessa trafikantgruppers säkerhet kontinuerligt stå i centrum för trafiksäkerhetsarbetet, säger Kallio.
Enligt Statistikcentralen skadades 598 motorcyklister, 534 cyklister och 255 fotgängare i vägtrafiken 2021. I fjol var de oskyddade vägtrafikanternas andel av allvarligt skadade cirka 62 procent.
– Det är skäl att notera att polisen inte får kännedom om alla cyklistolyckor, särskilt så kallade singelolyckor där det inte finns andra inblandade, och därför kommer olyckorna inte heller med i den officiella statistiken. Antalet skadade är alltså i verkligheten större, uppger Kallio.
Säkerställandet av säkerheten för oskyddade trafikanter fortsätter med en två veckor lång period där man tittar speciellt på övergångsställen (18.4–1.5).