Lillängarna i Lovisa har plats för fåglar, fiskar och kor

Det finns många planer för Lillängarna. Fritidsfiskarna kallar alla intresserade till möte där man ska planera för en upprustning av våtområdet som skulle ge både en lekplats för fisk och bättre förhållanden för fågellivet. Staden vill att en del av ängarna blir betesmark för ekologiska nötkreatur.

Gäddorna blir fler om man kan skapa en lekplats på Lillängarna i Lovisa.
En liten muddring kunde spela stor roll.