Alla ville vara med när Strandvägen invigdes

Det var en trivsam tillställning man ordnat kring Skeppsbron på lördag då Strandvägen officiellt invigdes. Det bjöds på tacktal, gratis korv och dans. Det röda bandet över Strandgatan klipptes ackompanjerat av festligt hornmusik.

NÄSTA PROJEKT. Lisbeth Kuntti tillsammans med hunden Luna är på väg hem längs den norra delen av strandvägen som är nästa renoveringsprojekt.
09.10.2017 12:52 UPPDATERAD 09.10.2017 12:53
– Ett stort tack å stadens vägnar till alla invånare vid strandvägen samt alla bilister, för ert tålamod, börjar stadsfullmäktiges ordförande Otto Anderson sitt öppningstal vid invigningen av den nyrenoverade Strandvägen i Lovisa i lördags. Debatten har gått varm, många har varit missnöjda under renoverings- och byggprocessen. Men nu har man äntligen nått mållinjen.
– Sakta men säkert har jobbet framskridit, fortsätter Otto Andersson framför sin publik vid Skeppsbron. Det har varit en lång process men Strandvägen är nu vårt bästa visitkort, till vilken vi med stolthet kan bjuda vem som helst.
Det viktigaste temat har varit förbättrande av trafiksäkerheten, säger Anderson, och tackar också alla tjänstemän som deltagit i projektet.
– Projektet som ledde till livliga diskussioner och förorsakade många störningar för bilister och de som bor vid strandvägen, är nu äntligen färdigt, avslutar han sitt tal.
Bland vimlet på Skeppsbron försöker Markus Lindroos, chef för samhällstekniken, ta sig fram, vilket inte är så lätt, då han ideligen får stanna till för att byta några ord med Lovisaborna.
– Projektet har enligt min mening gått bra, men visst har vi fått kritik, säger Lindroos. Tidsmässigt gick allt som planerat, men vi borde kanske skött trafikarrangemangen på annat vis, nu försökte vi hålla vägen öppen i alla lägen.
– Kostnadsmässigt ligger sluträkningen på cirka 2 miljoner, säger Lindroos, och påminner om att i summan innehåller ingår förnyelse av vatten och avlopp.
Arbetet påbörjades förra hösten, och har tagit ett år i anspråk. Vintern var gynnsam för projektet, på grund av väderleksförhållanden behövdes bara en kort paus i arbetsprocessen.
– Visst är det skönt att projektet nu är färdigt, säger Lindroos, men påpekar att liknande arbeten utförs hela tiden.
Det svåra med Strandvägen var den centrala platsen och sommaren. Arbetet fortsätter med att renovera Strandvägen norrut, men det blir lättare eftersom staden inte behöver byta ut vatten- och avloppsrör.
Vallen där gångstigen går höjdes till 2 meter och bildar nu en vall mot högvatten. Strandvägen, som ligger endast 0,5 m över havsytan skyddas av vallen, vilket torde inge trygghet för invånarna längs vägen.
Vid korvståndet står Lionsklubben och bjuder på korv. Närmare bestämt 800 stycken grillkorvar har vi, säger klubbens president Christer Selenius. Han hör till dem som är nöjda med den nya Strandvägen, men tror sig höra till minoriteten.
– Jag tycker gatan blev snygg, och jag är glad över slutresultatet.
Nära ingången till projektets bildkavalkad står Eija Ahlfors. Angående Strandvägen säger hon att den före renoveringen var i så dåligt skick att det nog var hög tid för renovering. Men att de säkert varit en tråkig och tung tid för de som bor på området.
– Själv är jag nöjd med slutresultatet, säger hon och försvinner i vimlet av festglada människor som njuter av programmet och en ny och säkrare väg.

ANDRA LÄSER