Språkbada i sommar?

En ypperlig möjlighet att språkbada på både finska och svenska erbjuds för barn som vill åka på läger i sommar. Föreningen Finlands öar rf ordnar i år fyra läger inom projektet Ö-Kiva.

De fyra lägren fungerar som tvåvägsspråkbad, vilket betyder att det är ungefär lika många svensk- och finskspråkiga barn på lägret. Ledarna talar båda språken, och en del av programmet ordnas enbart på svenska eller finska. Lägren riktar sig i huvudsak till barn i åldern 7-13 år bosatta i skärgården och från enspråkigt finska eller svenska hem.

Lägren ordnas i Österbotten, Åland, Åboland och Östra Nyland. Två av lägren är skärgårdsläger där deltagarna övernattar i tält. Dessutom ordnas ett seglarläger och ett familjeläger. Det första skärgårdslägret är 5-8.6 i Molpe, ålder 9-12 år. Seglarlägret ordnas 15-18.6 i Pellas Gästhem på Brändö, Åland, ålder 10-13 år. Familjeläger blir det 27-30.7 på Rosala, Kimitoön. Lägret är för alla åldrar, men ett barn i familjen bör vara i åldern 5-13 år. Det andra skärgårdslägret är 2-4.8 i Virvik i Borgå, ålder 7-10.

Anmälan till lägren öppnades måndagen den 27.2 2017. Man anmäler sig elektroniskt på adressen okiva.foss.fi.

Mera information om projektet och lägren hittas på: http://foss.fi/projekt/sprakbad-i-skargarden/.