På fredag och lördag utför polisen ett övervakningsmaraton – förarnas körskick kommer att vara under luppen

Polisen övervakar rattfyllerister i ett övervakningsmaraton i hela landet på fredag och lördag den 9–10 december.

Polisen påbörjar ett övervakningsmaraton på fredagskvällen.
09.12.2022 07:38
Mellan fredagskvällen och lördagseftermiddagen kommer polisen att utföra så många blåstester som möjligt i tätorter och på vägar utanför tätorter för att upptäcka rattfylleri. Också drogtester utförs med låg tröskel för att upptäcka användning av andra berusningsmedel.
Vid övervakningen fästs uppmärksamhet också vid förarnas körhälsa.
– Rattfylleri utgör vid sidan av fortkörning fortfarande den största risken för trafikanternas liv och hälsa, säger polisinspektör Tuomo Katajisto vid Polisstyrelsen i ett pressmeddelande.
Enligt preliminära uppgifter för 2021 dog 41 personer och skakades 338 personer i samband med rattfylleri. Under de senaste tre åren har vart femte dödsfall i trafiken och var tionde personskada orsakats av en trafikolycka relaterad till rattfylleri.
Vid en liknande övervakningsmaraton 2021 gjordes blåstest på över 8 000 förare, av vilka 35 hade för mycket alkohol i blodet. Drogsnabbtester utfördes på 61 personer, och för 14 av dem fanns det skäl att misstänka trafikfylleri.
Enligt Tuomo Katajisto är det polisens innerliga önskan att man håller sig borta från ratten när man är alkoholpåverkad.

ANDRA LÄSER