Tvist om lokaltidningen Nya Östis arvoden påverkar styrelsearbetet

Tidningen Nya Östis i Lovisa har fått en ny styrelse som på många sätt liknar den gamla, men med en tillsynes liten skillnad som i själva verket är större än man kunde ana.

Alla inblandade har inte varit överens om tidningens linje. Chefredaktör Carita Liljendahl uppger att arvodena bygger på mängden redigering som krävs.

När Nya Östis utgivare, Understödsföreningen för Nya Östis, nyligen höll sitt årsmöte den 18 juni verkade allt utåt sett frid och fröjd. Alla ärenden klubbades igenom rekordsnabbt. Enligt föreningens styrelseordförande Roger Turku tog årsmötet 11 minuter, och enligt vissa bedömningar förlöpte mötet möjligtvis ännu snabbare.

ANDRA LÄSER