Sibbostrand ska äntligen snyggas upp – marken återgår i Sibbos ägo

Den skräpiga grusplanen invid bostadsområdet Sibbostrand ska städas upp senast nästa sommar.

HALVFÄRDIGT. Invånarna blev lovade ett lyxområde som skulle vara färdigt byggt 2016. Men konjunkturerna svek och Sibbostrand har endast byggts ut delvis.
Trivseln i Sibbostrand förbättras genom att landskapet piffas upp och markområdena som ägs av Sipoonranta Oy återgår i Sibbo kommuns ägo. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt möte på tisdagen att markanvändningsavtalet när det gäller Sibbostrand sägs upp.
Beslutet om att säga upp markanvändningsavtalet fattades i samband med de förhandlingar som fördes med Sipoonranta Oy. Kommunen skriver i ett pressmeddelande att förhandlingarna fördes i god anda, och man kom även överens om att snygga upp landskapet.
I samband med beslutet om att säga upp avtalet kom man även överens om att landskapet i det obebyggda området ska färdigställas för att förbättra trivseln i bostadsområdet. Enligt avtalet ska Sipoonranta Oy färdigställa landskapet senast sommaren 2019. Man kommer bland annat att anlägga ett parkeringsområde och en äng med stenmjölsbelagda stigar samt plantera buskar i området. Vid båtrampen reserveras tillräckligt med plats för att sjösätta båtar med trailer.
SKRÄPIGT. Så här går grusplanen i Sibbostrand ut förra sommaren.
Sibbo kommun ordnade i november 2018 ett invånarmöte om landskapsvårdsplanen för Sibbostrand där man hörde invånarnas åsikter om planen. Kommunen kommer ännu att fatta separata beslut om genomförandet av invånarnas förbättringsförslag och om att bygga en septiktank som inte ingick i landskapsvårdsplanen.
Förhandlingarna om markanvändningsavtalet inleddes efter att Sipoonranta Oy, där byggbolaget Skanska är minoritetsägare, på nytt bad kommunen om tilläggstid för att slutföra byggarbetena på området. År 2013 beviljade kommunen första gången tilläggstid för att färdigställa området. Då beviljades tilläggstid till utgången av år 2021. Bostadsområdet Sibbostrand ligger vid havet i södra Sibbo.

ANDRA LÄSER