Det fria ordet är viktigare än någonsin

Utan den fria pressen skulle finländarnas världsåskådning se bra mycket annorlunda ut.

Utöver krigsbrotten, lögnerna och den humanitära krisen för kriget i Ukraina också med sig en tanke som kan vara svår att släppa när den en gång tagit fäste. Den sätter kriget i ett lite annorlunda ljus.