Flyktingkoordinator anställs i Lappträsk

Lappträsk anställer från och med augusti en flyktingkoordinator. Det här beslöt Lappträskstyret under sitt möte på måndagskvällen.

FÅR KOORDINATOR. En flyktingkoordinator ska anställas till Lappträsk från och med augusti.
Tidigare beslöt fullmäktige att Lappträsk tar emot tio kvotflyktingar under 2016. Meningen var att Lovisa och Lappträsk skulle ha en gemensam flyktingkoordinator.
– Det visade sig att lösningen inte fungerar i praktiken. Tiden innan, och när flyktingarna anländer är hektisk, och kräver mycket resurser av flyktingkoordinator. Flyktingkoordinatorn i Lovisa har inte resurser att också ta sig an Lappträsk, säger kommundirektör Tiina Heikka.
Lovisa har gjort ett integrationsprogram i samarbete med Lappträsk som tillsammans med flyktingutredningen sätter upp ramarna för arbetet med flyktingarna. Flyktingkoordinatorn i Lappträsk och Lovisa kommer även framöver att samarbeta i flyktingfrågor.
Till flyktingkoordinatorns arbete hör att stödja de nya invånarnas integration i samhället. Staten står inte direkt för alla kostnader för kvotflyktingar under de första fyra åren. Ersättningen grundar sig på bland annat på flyktingarnas ålder.

– Tjänsten som flyktingkoordinator är en fast anställning. Men flyktingarna har all rätt att flytta från Lappträsk och fullmäktige har inte fattat beslut om kommunen tar emot flyktingar i framtiden.

ANDRA LÄSER