Ny utställning i Gamla rådhuset: Helga Sonck-Majewskis Naturens väv

Förra veckan började en ny utställning i Borgå museum. Det handlar om konstnären Helga Sonck-Majewskis verk.

2018 donerade Viggo Wallensköld tavlor till Borgå Museum. Helga Sonck-Majewskis verk bland dem.
18.04.2022 09:30
Den nya utställningen lyfter fram en av stadens mest färgstarka personligheter inom konstlivet:
Helga Sonck (1916–2015) föddes i Tallinn och växte upp i Viborg. 1943 flyttade hon till Borgå och arbetade som farmaceut vid Gamla apoteket i Borgå.
Men konstens värld var väldigt lockande. Åren 1950–1953 studerade hon vid Finlands Konstakademis skola. Hennes första utställning kom tre år senare, i Borgå museum.
Kännetecknande för Helga Sonck-Majewskis konst är hennes starka kärlek till naturen. Redan i hennes tidigaste målningar kan man se motiv med maskrosor, som var konstnärens favoritväxt.
Utställningens fokus ligger också på konstnärens verk med blommotiv och porträtt, som porträttet av släktingen Carl Eric Sonck från 1965. Hon var också bland annat med om att grunda Konstföreningen i Borgå 1966.
De nu utställda verken ingår i donationssamlingen som konstnären Viggo Wallensköld förärade Borgå museum med 2018.
Utställningen ingår i museets utställningsutbud för jubileumsåret 2022.

ANDRA LÄSER