Bidrag för barn- och ungdomsverksamhet kan sökas i mars

Varuboden-Osla delar ut totalt 100 000 euro i bidrag via kampanjen Det egna området till godo.

Bidrag för barn- och ungdomsverksamhet kan sökas snart.
Jon Nyqvist
08.02.2021 10:10
Bidragen är riktade till olika organisationer, samfund, föreningar eller övriga aktörer som håller på med innovativ verksamhet för barn och unga. Pengarna delas ut under våren 2021.
Projekt som gynnar stora grupper barn och som går att förverkliga under coronaepidemins exceptionella förhållanden prioriteras.
Ansökningstiden pågår mellan den 1 och den 31 mars. Ansökan görs elektroniskt via Varuboden-Oslas webbplats.
Verksamheten ska riktas till barn och unga som är bosatta på handelslagets verksamhetsområde. Bidrag kan inte sökas av politiska partier, kommuner, städer och församlingar och inte heller för sådan verksamhet som redan sponsras av Varuboden-Osla.
Beslut om bidragen fattas av regionala arbetsgrupper som består av handelslagets förvaltning och butikschefer. Bidragen betalas ut i juni.