Roboten börjar jobba i dag – den låter som stadsdirektören och ringer upp unga Lovisabor för att fråga hur de mår

Lovisa anlitar en samtalsrobot för att ringa cirka 1 300 unga stadsbor för ett kort samtal. Roboten börjar jobba i eftermiddag och har som uppgift att kartlägga hur unga mår och vilken service de är i behov av under rådande undantagsförhållanden.

LÅNAD RÖST. En samtalsrbobot ringer upp Lovisaunga med start i dag. Roboten har stadsdirektör Jan D. Oker-Blom lånat ut rösten till.
Den här veckan utreder Lovisa stad hur det står till med unga Lovisabor med hjälp av robotsamtal på två språk. Det är fråga om ett försök som kombinerar omsorg, försöksanda och digitala möjligheter, och målet är att hitta nya sätt att höra unga kommuninvånare i åldern 17–29 år. I förlängningen är avsikten också att berätta för dem var och hur de vid behov kan får hjälp.
Samtalsroboten börjar ringa runt i eftermiddag, och den som tycker att rösten känns bekant har inte fel: roboten talar med stadsdirektör Jan D. Oker-Bloms röst. Cirka 15.30 går det första samtalet ut, och med tanke på att roboten är en effektiv sak som kan ringa upp till 18 000 samtal per timme så kan målgruppen nås synnerligen snabbt, konstaterar Lovisa stad i ett pressmeddelande.
Meningen är att roboten ska kontakta runt 1 300 Lovisaunga, och som en given punkt på agendan finns möjligheten att diskutera coronavirusepidemin som vänt upp på vardagen såväl i Finland som runtom i världen. Från stadens sida konstaterar man att undantagsförhållandena kan vara belastande på många sätt; mycket annat spelar in än oron för den egna hälsan och andras.
För de unga har speciellt stängningen av skolorna medfört en stor förändring i vardagen, och risken finns att e sociala problemen hopar sig i en ovanlig och annorlunda situation som pågår länge. De fysiska avstånden växer, isoleringen ökar och, i takt med den, betydelsen av omsorg.

Robotsamtal

Lovisa stad genomför ett försök med hjälp av robotsamtalsteknik där stadens samtliga invånare i åldern 18–29 år kontaktas av en samtalsrobot.
Roboten som talar med stadsdirektör Jan D. Oker-Bloms röst ringer till drygt 1 300 ungdomar, det vill säga till alla dem i målgruppen vars kontaktuppgifter är tillgängliga.
Syftet med samtalet är att kartlägga vilka unga som är i behov av service.
Samtalen rings under vecka 20, de första samtalen rings måndagen den 11 maj cirka klockan 15.30.
Samtalen kommer från nummer +358–942 550 421.

Roboten förmedlar

I Lovisa är det servicekontoret Navigatorn Lovisa som koordinerar samtalen, och det är också den vägen som servicen kanaliseras. Det är Navigatorns uppgift att kontakta alla som under robotsamtalet svarar att de vill ha information eller stöd för sina vardagliga bekymmer.
– Personalen ger råd och förmedlar frågorna till rätt aktörer, säger Mia Heijnsbroek-Wirén, projektarbetare på Navigatorn.
Hon räknar upp några exempel och nämner den sakkunniga för unga inom arbets- och näringsbyrån, sysselsättningskoordinatorn, psykiatriska sjukskötaren, psykologen och socialhandledaren vid Navigatorn.
– Vi kontaktar också skolor vid behov enligt den respons som kommit in, säger hon.
Robotsamtalen betecknas som ett modernt och effektiv verktyg för kontakt, och de tekniska lösningarna levereras av On-Time Research Solutions Oy, som är Nordens ledande telefontjänst för automatsamtal.
Personalen ger råd och förmedlar frågorna till rätt aktörer.

På två språk

Projektet finansieras av Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra. Experten Joonas Leppänen säger att coronaepidemin förutom en kris också är en möjlighet att pröva och utveckla nya verktyg för hörande och delaktighet. Enligt Leppänen ger det möjlighet t att förbättra hela nationens reaktionsförmåga och rikta begränsade resurser till de områden där de behövs mest.
– Lovisa stad är på många sätt en god försökspartner. Ett försök riktat till unga i en tvåspråkig kommun ger värdefull erfarenhet av hur olika språk- och åldersgrupper kan nås vid undantagsförhållanden. Det är viktig information för utvecklingen av framtida tjänster också i andra delar av Finland, då befolkningen blir allt mer diversifierad, säger Leppänen.
Lovisas samtalsrobot ringer upp från nummer +358–942 550 421.
ANDRA LÄSER