De här östnyländska privata daghemmen berörs av strejken

Det blev ingen lösning i dagens medling vid riksförlikninsmannens kontor gällande den privata socialsevicebranschen. Det betyder att också ett antal östnyländska privata daghem kommer att påverkas.

I morgon strejkas det i vissa privata daghem.
22.05.2023 13:40
Strejken vid privata daghem varar i två dagar, från den 23 maj till den 24 maj. Strejken omfattar bland annat daghem inom Norlandiakoncernen, Pilke päiväkodit och Touhula.
I östra Nyland handlar det om följande daghem:
Pilke liikuntapäiväkoti Söderkulla, Norlandia Kaisla och Norlandia Talma i Sibbo samt Norlandia Kammari, Norlandia Tupa, Touhula Porvoo och Touhula Horisontti i Borgå.
Yle var först ute med nyheten.

    ANDRA LÄSER