Plus i pengar, minus i antalet medlemmar

Borgå kyrkliga samfällighet gjorde ett ekonomiskt överskott i fjol, men tappade medlemmar.

Förra året var hade Borgå kyrkliga samfällighet 33 729 medlemmar, en minskning med 600 personer jämfört med året innan.
25.05.2023 13:36 UPPDATERAD 31.05.2023 15:04
Borgå kyrkliga samfällighet gick på plus i fjol. Bokslutet för 2022 visar ett överskott på nästan 1,4 miljoner euro. Det goda resultatet beror på försäljningsvinster, totalt uppgick verksamhetsintäkterna till 2,2 miljoner euro.
 Samfälligheten samlade in 10 miljoner euro i skatteintäkter, en ökning med cirka 300 000 euro från året innan. Dessutom fick samfälligheten en miljon euro i form av statlig finansiering.
Verksamhetskostnaderna uppgick till drygt 9 miljoner euro, nästan lika mycket som året innan. Personalkostnadernas andel av verksamhetskostnaderna är lite över 50 procent.
Under fjolåret investerade samfälligheten för 800 000 euro.  De största investeringarna var renovering av vattentaket i Mariagården, planering av den grundliga renoveringen av servicebyggnaden på begravningsplatsen, grundlig renovering av strandbastun i Karijärvi och planering av ändringar i utrymmen i församlingshemmet.
Skulder har samfälligheten för en halv miljon euro.
Medlemsantalet i den kyrkliga samfälligheten minskade under 2022 med lite över 600 medlemmar och uppgick i slutet av året till 33 729 personer. Medlemmarnas andel av befolkningen i Borgå stad var 65,8 procent, motsvarande tal år 2021 var 67,2 procent. Av hela Finlands befolkning hörde 65,1 procent till kyrkan i slutet av året, året innan var siffran 66,5 procent.
Artikeln uppdaterad 31.5: Borgå kyrkliga samfällighets skatteintäkter har inte ökat med drygt en miljon euro, utan med ca. 300 000 euro.

    ANDRA LÄSER