Zonta säger nej till våld mot kvinnor med ljuskampanj

Vid tennisbanorna i Stadsparken i Borgå brinner ljus mot våld mot kvinnor. Det är Zontaföreningen som står bakom installationen, och de bjuder nu in alla som tycker att arbetet med att avskaffa våld mot kvinnor är viktigt att tända ett eget ljus där.

Solveig Mickels, Anneli Holmberg, Marjaana Suominen, Ulla Lumijärvi, Päivi Malmlund, Kirsti Talsi- Sirkka och Anja Luoma tänder ljus.
01.12.2022 09:28
Vi bor i världens lyckligaste land, men i statistiken över våld mot kvinnor kommer vi på andra plats i Europa. Den 25 november uppmärksammades den av FN instiftade Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. 
Borgå Zontaklubb är med och synliggör temat. Installationen vid tennisplanerna i Stadsparken påminner oss om situationen. Förra veckan startade en 16 dagars kampanj för att uppmärksamma våldet mot kvinnor och flickor – Zonta Says No to Violence Against Women. Den som känner att arbetet med att avskaffa våld mot kvinnor är viktigt kan stöda kampanjen genom att tända ett ljus vid installationen i Stadsparken.
Redan femte gången i följd har Finland klassats som det lyckligaste landet i världen. I rapporten har granskats levnadsstandard, socialt stöd, förväntad livslängd, frihet att göra egna val, givmildhet och frihet från korruption. Ändå visar en studie från EU:s byrå för grundläggande rättigheter att Finland kommer på andra plats i EU då man mäter otrygghet för kvinnor. I Finland har nästan hälften av alla kvinnor upplevt fysiskt våld eller sexuellt kränkande våld efter det hon fyllt 15 år. Vi tänker på det egna hemmet som en trygg plats, men för många kvinnor i Finland är hemmet synnerligen otryggt.
Läs mera om det som zontorna gör till förmån för kvinnor och flickor på www.zonta.fi.

ANDRA LÄSER