Fyra kilometer nya vattenrör ska säkra fungerande kranar – Borgå Vatten gör mångmiljoninvestering

Borgå Vatten satsar 13 miljoner euro på nya vattenrör och på att utvidga vattenverket i Saxby. Under arbetenas gång hittades ett nytt och betydande vattentag – något som inte händer ofta.

Borgå vattens VD Elina Antila står vid en hög med vattenrör i Finnby. Sakteligen börjar grävarbetena.
Max Nybergmax.nyberg@ostnyland.fi
30.03.2023 14:09
Efter flera års planeringsarbete har Borgå Vatten nu kommit så långt att de fysiska arbetena med en ny stomlinje för råvatten- och huvudvattenledningar kan komma i gång. Just nu skymtar ställvis stora högar med jättelika vattenrör i terrängen, som vid ån i Järnböle och en bit från Maren.
Rördragningen från Borgbacken till Finnby och vidare till Saxby ska var färdigt sommaren 2024 och beräknas kosta knappt 3,5 miljoner euro att förverkliga.
– Det är ett omfattande projekt som är betydande för Borgå stads vattentillförsel. Det är också fråga om försörjningssäkerhet, säger Borgå Vattens vd Elina Antila

ANDRA LÄSER