Matilda Svahn: Underlättar eller distraherar tekniska hjälpmedel undervisningen?

Dagens kolumnist funderar kring skillnaderna i Amerika och Finland i inställningen till tekniska hjälpmedel i undervisningen.

Laptop eller papper och penna, det är frågan.
03.01.2023 06:47
I Finland är, speciellt studerande på gymnasium, vana i att använda tekniska hjälpmedel i undervisningen. I flera ämnen använder man dator för att underlätta och snabba på olika uppgifter. Det amerikanska skolsystemet ligger väl efter i moderniseringen av undervisningen. I Amerika förlitar lärarna sig knappt på datorer i undervisningen, medan gymnasium- och universitetsstudier i Finland kräver en dator för nästan all undervisning.
I Finland vänjer sig eleverna redan i lågstadiet att använda dator i undervisningen. I flera ämnen gör eleverna uppgifter och projekt med datorer samtidigt som lärarna använder olika slags tekniska hjälpmedel i undervisningen. När eleverna börjar högstadiet ökar datoranvändningen i undervisningen och allt fler och fler hemuppgifter görs på dator.
Då eleverna börjar studera på gymnasiet är en dator nödvändig och används konstant i undervisningen. Nästan alla prov skrivs elektroniskt med Abitti-programmet och de flesta hemuppgifter lämnas in elektroniskt. Samma mönster fortsätter i universitetsutbildningen.