Ministerieutredning: Östbanan skulle bli både dyr och ”smutsig”

Kostnaderna för Östbanan blir dyra, enligt en färsk utredning från finansministeriet och kommunikationsministeriet. I utredningen ställer man sig också mycket kritiskt till banans ekologiska nyttoaspekt.

Den planerade Östbanan blir inte billig.
Jon Nyqvistjon.nyqvist@ostnyland.fi
25.01.2023 09:56
Finansministeriet och kommunikationsministeriet har utrett hur mycket genomförandet av Östbanan skulle kosta staten och kommunerna. Spårtrafikprojektets klimatkonsekvenser bedömdes också samtidigt.
Det handlar inte om småpengar. Den så kallade Östbanan, en järnvägsförbindelse som skulle dras från Helsingfors till Kouvola via Borgå, beräknas kräva investeringar på 1,8 miljarder euro. De totala kostnaderna under en 50 års driftperiod beräknas bli 2,2 miljarder euro. Statens andel skulle alltså bli cirka 1,66 miljarder euro.
Enligt utredningen förutsätter genomförandet av projektet betydande ekonomiska satsningar från den offentliga sektorn. I utredningen identifierades även andra inkomstkällor, såsom trafik- och användaravgifter och fastighetsutveckling i stationsområdena, men deras andel är relativt liten i förhållande till de investeringar som behövs.

Negativa klimatkonsekvenser

Ministerierna bedömde även spårtrafikprojektens klimatkonsekvenser i samband med utredningen. Enligt bedömningarna utgör utsläppen under byggtiden en betydande del av projektens klimatkonsekvenser. Med nuvarande byggnadsmaterial och arbetsmetoder är den beräknade ”återbetalningstiden” för Östbanans koldioxidutsläpp mycket lång, 280 år, även om man räknar med utsläppsminskningarna tack vare tågtrafiken.
Bedömningarna i utredningen har gjorts på basis av befintlig byggnadsteknik. Om det i framtiden görs nya tekniska innovationer som gör det möjligt att bygga mer klimatvänligt, är det möjligt att bedömningarna blir betydligt positivare när det gäller klimatkonsekvenserna.

Staden går vidare

Till Yle uppger Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula att rapporten inte kom med några egentliga överraskningar: ”Alla vet nog att nya tågförbindelser är väldigt dyra.”
Han fortsätter med att påpeka att uträkningarna, åtminstone för Östbanan, kräver mera tid innan man kan dra några slutsatser alls och att projektbolaget bara har funnits i några månader och är fortfarande i startgroparna. Ujula kommer också med en uppskattning om att Östbanan kan vara verklighet redan om 15 år.

ANDRA LÄSER