Via Crucis-konsert i Borgå domkyrka

Det blir ingen vandring, men nog en konsert.

I år blir det konsert men ingen vandring som här, från 2016, när världen ännu var normal.

På långfredagen, den 15 april, klockan 20 ordnas en Via Crucis-konsert i Borgå domkyrka. Musiken till påskvandringen i Borgå framförs av Borgå Kammarkör under ledning av Eric-Olof Söderström och bleckensemblen Borgå Brass Kollektiv. Vandringen ordnas inte i år på grund av pandemin.

I konserten medverkar också sångsolisten Markku Pihlaja och organisten Jarkko Yli-Annala, som spelar passionsmusik av Johannes Brahms och Arvo Pärt. Musiken binds samman av finska och svenska bibeltexter om Kristi lidandes väg från intåget i Jerusalem till korsfästelsen på Golgata. Textläsare är Sabine Forsblom och Juhana Sihvo. Körens dräkter har planerats av Monica Rosendahl.

Det är fritt inträde till konserten och programbladet är gratis. Vid utgångarna kan den som vill ge en kollekt till Via Crucis i Borgå. Det är också möjligt att bli medlem i Stödföreningen för Via Crucis i Borgå.