Coronavirussmitta på två servicehem i Borgå

Invånare i Majbergets servicehem och i Johanna-hemmet i Borgå har konstaterats ha coronavirussmitta, skriver tidningen Uusimaa. Smittan upptäcktes under trettondagen.

Majbergets servicehem och Johanna-hemmet i Borgå har råkat ut för coronavirussmitta.
Smittfallen ledde till att mer personal kallades in till servicehemmen. Det råder nu också besöksförbud på Toivo- och Helmiavdelningarna i Johanna-hemmet. Likaså på Villa Tove i Majbergets servicehem.
Social- och hälsovårsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen säger till UM att läget i servicehemmen är under kontroll och att alla anhöriga har blivit informerade om smittfallen.

ANDRA LÄSER