Mumin och Ferd’nand i Östnyland

På tisdag får papperstidningen Östnyland lite nytt innehåll då det sker några ombyten bland de seriestrippar som återfinns i slutet av tidningen.

Det sker några ombyten bland de seriestrippar som återfinns i slutet av tidningen.

En annan nyhet på seriesidan är att det från och med tisdag kommer att finnas två sudoku per utgivningsdag att lösa. Sudoku varje dag är något vi fått läsarönskemål om under flera år.

Reformen av seriesidan innebär att upplägget blir identiskt i KSF Medias tidningar Hufvudstadsbladet, Västra Nyland och Östnyland. För Östnylands läsare innebär det en möjlighet att stifta bekantskap med Mumintrollen och Ferd’nand som hittills huserat enbart i HBL. Mumin kräver knappast någon närmare presentation, men det är alltså frågan om de klassiska serier som Tove Jansson, och senare också hennes bror Lars Jansson, tecknade mellan 1954 och 1975 för den brittiska dagstidningen The Evening News. Den trinde, och smått gubbsjuke Ferd’nad, är å sin sida en dansk pantomimserie skapad av Henning Dahl Mikkelsen 1937.

I pension går däremot serierna Baby Blues, Medelålders plus, Tinas hak och Zits.

Printchef Maria Björkqvist är nöjd över mixen.

– Jag skulle väl säga att det är en klassisk samling serier. Hälge får folk att dra på smilbanden på grund av igenkänningsfaktorn medan Mumin, trots att de olika äventyren numera går i en slags oändlig loop, står för något konstant, säger Björkqvist.

I samband med att seriesidan förnyas så flyttar även dagens namnsdagsbarn och solens upp- och nedgång till sidan 2. Namnsdagarna är något läsarna redan länge önskat få tidigt i tidningen.

ANDRA LÄSER