"Det värmer hjärtat när det vi gör uppskattas"

Aktiastiftelsen i Borgå delar ut sammanlagt 89 000 euro till avtalsbrandkårerna i regionen. Trettiotusen euro går till Borgå FBK och där är man verkligt glad över bidraget.

ERKÄNNADE. Ordförande för Borgå FBK Tobias Lindroos säger att kårmedlemmarna satsar mycket av sin fritid inte bara på utryckningar utan också på träningar och på att delta i olika evenemang. – Därför är jag särskilt glad över bidraget, det är ett tecken på att det vi gör uppskattas.
Oskar Skogbergoskar.skogberg@ostnyland.fi
30.11.2018 15:36 UPPDATERAD 30.11.2018 15:28
Ordförande Tobias Lindroos sätter sig vid bordet i brandkårhusets kafferum vid Kyrkogatan 2.
– Måste säga att det värmer hjärtat på både mig och alla andra i kåren att vi fick det här bidraget. Vi lägger ner mycket tid och energi på det frivilligarbete som vi gör och det känns fint att det uppskattas.
På fredagen vid middagstid är det lugnt på stationen men med tanke på att Borgå FBK hade kring tvåhundra utryckningar i fjol, och saldot för i år pekar på 138 hittills, rör det sig om en mycket aktiv avtalsbrandkår. Förutom larmavdelningen med fyrtio medlemmar har kåren även en ungdomsavdelning, en damavdelning och en avdelning för veteraner.
– Alla kommer att få sin del av bidraget på ett eller annat sätt. Själva huset slukar också en hel del pengar, det behövs både reparationer och mindre renoveringar.
Lindroos säger att kåren mår riktigt bra för tillfället. Något speciellt för Borgå FBK är att ombytet av medlemmar är ganska stort.
Alla kommer att få sin del av bidraget på ett eller annat sätt.
– Vi är ju en stadskår mitt i centrum vilket betyder att många som kommer till Borgå för att studera också kommer med i kåren ifall de har en bakgrund inom den frivilliga brandkårsverksamheten på sin tidigare hemort. När de studerat klart åker de vidare så medlemmarna kommer och går. Men visst har vi också ortsbor bland våra medlemmar och de är ofta med länge.
Nya medlemmar är så klart alltid välkomna.
– För att kunna ta del i den operativa verksamheten bör man få utbildning och avlägga några kurser. Vi övar alla tisdagar förutom på sommaren då vi har paus. Per år blir det ungefär fyrtio övningar.

Bidrag som behövs

Alla kårer förutom en hade möjlighet att delta i tillställningen i Aktia-husets tredje våning i Borgå där bidragen delades ut på torsdagskvällen. Räddningsdirektör Peter Johansson vid Räddningsverket i Östra Nyland höll ett tal om FBK-verksamhetens stora betydelse för tryggheten i regionen. Styrelseordföranden för Aktiastiftelsen i Borgå Ulrike Hjelt-Hansson säger att stämningen var fin och att bidragen uppskattades.
– Peter Johansson sade att räddningsverket verkligen behöver de frivilliga brandkårerna. Till all lycka har vi inte här sådana bränder som de haft i Kalifornien men avtalskårerna här hemma spelar en viktig roll då det gäller att snabbt kunna rycka ut till alla delar av regionen. Samtidigt konstaterade han också att det bidrag som räddningsverket har möjlighet att ge till avtalskårerna trots allt är ganska anspråkslöst.
Vi ville visa vår uppskattning för de här människorna som på frivillig basis och på sin egen fritid vill arbeta för att trygga andra människors säkerhet och egendom alla dagar om året.
Bidraget från Aktiasfiftelsen kommer med andra ord väl till pass. Hjelt-Hansson säger att representanterna från flera av kårerna talade om att satsa på ungdomsverksamheten.
– Kårerna har en väldigt fin fostrande verksamhet. Dels har de sina egna ungdomsgrupper och dels åker de runt bland annat till daghem. Fast de flesta barn tycker att det mest spännande är att få titta på brandbilen så handlar ju besöken i grunden att lära ut hur man handskas med eld.
Hjelt-Hansson tillägger att bidragspengarna säkert också kan behövas till utgifter för byggnader, fordon och utrustning.
– På många kårer får man jobba hårt för att få det att gå ihop ekonomiskt.

Varm sommar väckte tanken

I fjol fick Borgå museum Aktiastiftelsens extra bidrag. Hjelt-Hansson säger att det var den varma sommaren som i år förde tankarna till de frivilliga avtalsbrandkårerna.
– Det här är ju ett bidrag man inte kan söka utan det gavs på styrelsens initiativ. Den heta sommaren med skogsbränder fick oss att tänka på den roll de frivilliga brandkårerna och räddningsväsendet spelar för tryggheten både till lands och till sjöss. Vi ville visa vår uppskattning för de här människorna som på frivillig basis och på sin egen fritid vill arbeta för att trygga andra människors säkerhet och egendom alla dagar om året.
Det extra bidraget till avtalsbrandkårerna på 89 000 euro motsvarar ungefär tio procent av de medel Aktiastiftelsen i Borgå delar ut i år. Till stiftelsens område hör förutom Borgå även Askola, Borgnäs, Lovisa och Lappträsk.

De här frivilliga avtalsbrandkårerna fick bidrag

Borgå FBK: 30 000 euro
Tolkis FBK: 6 000 euro
Wessö FBK: 6 000 euro
Hamarin VPK, 6 000 euro
Pellinge FBK: 5 000 euro
Ebbo FBK: 4 000 euro
Hindhår-Boe FBK: 4 000 euro
Kerkkoon VPK: 4 000 euro
Saxby FBK: 4 000 euro
Finnby FBK: 4 000 euro
Pornaisten VPK: 4 000 euro
Gammelby FBK: 1 500 euro
Hommansby FBK: 1 500 euro
Isnäs FBK: 1 500 euro
Lovisa FBK: 1 500 euro
Porlammin VPK: 1 500 euro
Sarfsalö FBK: 1 500 euro
Sävträsk FBK: 1 500 euro
Valko FBK: 1 500 euro
Sammanlagt: 89 000 euro

ANDRA LÄSER