Bibliotekarierna som stred om sina uteblivna löner fick rätt

Borgå stad ska betala ut de uteblivna lönerna till de tre bibliotekarierna. Tingsrättens beslut betyder också att staden betalar sammanlagt över 26 000 euro i rättegångskostnader.

Bibliotekarierna som blivit utan lön i tre veckor under coronaepidemin fick rätt i tingsätten.
Tingsrätten har nu kommit med ett beslut i den juridiska tvisten mellan tre bibliotekarier och Borgå stad. Det handlar om stadens beslut att stoppa löneutbetalningen under några veckor medan biblioteket var stängt på grund av coronaepidemin under våren 2020.