Bibliotekarierna som stred om sina uteblivna löner fick rätt

Borgå stad ska betala ut de uteblivna lönerna till de tre bibliotekarierna. Tingsrättens beslut betyder också att staden betalar sammanlagt över 26 000 euro i rättegångskostnader.

Bibliotekarierna som blivit utan lön i tre veckor under coronaepidemin fick rätt i tingsätten.
Jon Nyqvistjon.nyqvist@ostnyland.fi
28.06.2022 14:59 UPPDATERAD 29.06.2022 08:36
Tingsrätten har nu kommit med ett beslut i den juridiska tvisten mellan tre bibliotekarier och Borgå stad. Det handlar om stadens beslut att stoppa löneutbetalningen under några veckor medan biblioteket var stängt på grund av coronaepidemin under våren 2020.
De tre bibliotekarierna gick rättsvägen för att få ut sina löner för knappt tre veckor som staden vägrat betala ut eftersom biblioteket hade hållit stängt för kunder. Staden motiverade beslutet att inte betala ut lönerna med "orsaker som är oberoende av arbetstagaren eller arbetsgivaren", en form av force majeure. Staden upplevde alltså att det inte gick att arbeta i biblioteket medan det var stängt för kunder.
Men bibliotekarierna hävdade att stängningen av biblioteket inte hindrade dem från att kunna utföra sina sysslor. I tingsrättens beslut kommer det fram att det här också är rättens tolkning.